☰ Menu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach

Wtorek 04.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/ucznia  danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach i Publiczne Przedszkole w Stanowicach z siedzibą w 58-141 Stanowice ul. Świebodzka 9, tel./faks: 74 855-76-94, e-mail: zspstanowice@strzegom.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 604 118 987 lub adresem e-mail: iod@efect-szkolenia.pl
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w jednostce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślonew Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach i Publiczne Przedszkole  z siedzibą w 58-141 Stanowice ul. Świebodzka 9 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Stanowicach

Katarzyna Wójcik

Informacje związane z ochroną danych osobowych:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 3. Polityka bezpieczeństwa osoby trzecie
 4. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej
 5. Regulamin korzystania z przeglądarek internetowych
 6. Klauzula informacyjna - biblioteka
 7. Klauzula informacyjna - bip
 8. Klauzula informacyjna - dla rodzica
 9. Klauzula informacyjna - dowozy do szkół
 10. Klauzula informacyjna - facebook
 11. Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy
 12. Klauzula informacyjna - konkursy
 13. Klauzula informacyjna - nauczyciel
 14. Klauzula informacyjna - placówka oświatowa - główna
 15. Klauzula informacyjna - poradnia
 16. Klauzula informacyjna - poradnia psychologiczno - pedagogiczna
 17. Klauzula informacyjna - pracownik
 18. Klauzula informacyjna - świetlica osoby upoważnione
 19. Klauzula informacyjna - świetlica
 20. Klauzula informacyjna - udzielenie informacji publicznej
 21. Klauzula informacyjna - umowy
 22. Klauzula informacyjna - zfśs
 23. Oświadczenie rodzica - wizerunek

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Wójcik
(2018-12-05 10:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Wójcik
(2019-10-04 14:08:41)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X